Baznīca vērš uzmanību, ka jau kopš 1998. gada LELB rekomendē luterāņu garīdzniekiem, dievnamos vai izmantojot amata tērpu, neizteikt savu nostāju par konkrētām politiskajām partijām, apvienībām un ar politiku saistītām personālijām. Tāpat LELB aicina garīdzniekucs raudzīties, lai citas personas neizmantotu dievnamus šādiem nolūkiem.

Vienlaikus baznīcā uzsver, ka ir jāatceras, ka baznīcas locekļi ir arī valsts pilsoņi. "Un kā ikvienam Latvijas pilsonim arī luterāņiem ir tiesības un pienākums piedalīties Saeimas vēlēšanās," norāda LELB, kuras draudzēs kristīti un iesvētīti ap 700 000 luterāņu.

Lai palīdzētu izdarīt pārdomātu un atbildīgu lēmumu, LELB aicina līdz 3. augustam uz e-pastu "info@lelb.lv" iesūtīt luterāņiem būtiskus jautājumus, ko baznīca plāno apkopot un uzdot partijām, kas sevi pieteikušas 13. Saeimas vēlēšanās.

Pirms došanās uz vēlēšanu iecirkņiem LELB aicina rūpīgi iepazīties ar visu partiju priekšvēlēšanu programmām un izpētīt, kuras programmas un deputātu kandidātu darbība ir visatbilstošākā Bībeles un baznīcas dotajai mācībai, kā arī pašiem izdarīt izvēli atbilstoši kristīgām vērtībām.

Iepriekš LELB jautājumus deputātu kandidātiem uzdevusi pirms 7. Saeimas vēlēšanām 1998. gadā.