Būvdarbus veic Lietuvas uzņēmums AS "Kauno tiltai".

Paredzēts veikt pārvada laidumu un balstu konstrukciju remontu, jaunu deformācijas šuvju izbūvi, jaunu drošības barjeru un ietvju margu konstrukciju izbūvi uz pārvada un uz atbalstsienām, kontakttīklu, vājstrāvas tīklu un apgaismojuma pārbūvi, kā arī ceļu daļas pārbūvi un atjaunojot brauktuves segumu.

Izbūvēs jaunu ietvju konstrukciju, paredzot gājēju un velosipēdistu ceļu gar kreiso brauktuves malu virzienā no centra.

Remontdarbi paredz labiekārtot caurbrauktuvi zem pārvada, proti, pagarināt Vagonu ielu, izbūvēt divas jaunas kāpņu konstrukcijas no pārvada paplašinātajām ietvēm uz ielu.

Pirmajā darbu etapā strādnieki izbūvēs kāpnes, līdz ar to satiksmes ierobežojumi patlaban netiek ieviesti.