Lieta ierosināta, pamatojoties uz "Bauskas Dzīves" pieteikumu par Iecavas novada domes rīcību, izdodot plašsaziņas līdzekli, kurā publicētas trešo personu reklāmas un sludinājumi. Laikraksts prasīja šādu rīcību atzīt par prettiesisku un pārtraukt, kā arī atlīdzināt laikrakstam nodarītos zaudējumus 33 328 eiro apmērā.

Pirmā tiesu instance lēma par labu reģionālajam laikrakstam, taču pašvaldība tiesas lēmumu pārsūdzēja. Savukārt Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi un atzinusi, ka pirmās instances tiesa nepareizi novērtējusi faktiskos apstākļus un pierādījumus.

Jau vēstīts, ka iepriekš Administratīvā rajona tiesa apmierināja SIA "Bauskas Dzīve" prasību pret Iecavas novada domi par reklāmu publicēšanas aizliegumu pašvaldības finansētajā laikraksta "Iecavas Ziņas". Tiesa lēmuma aizliegt publicēt reklāmas pašvaldības finansētajā laikrakstā "Iecavas Ziņas". Tāpat par labu "Bauskas Dzīvei" no pašvaldības tiesa lēma piedzīt 6031 eiro.

Reģionālais laikraksts un izdevējs "Bauskas Dzīve" vērsās administratīvajā tiesā pret Iecavas novada domi, prasot aizliegt pašvaldības finansētā laikraksta "Iecavas Ziņas" izdošanu un reklāmu publicēšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību, taču tiesa atteicās ierosināt lietu. "Bauskas Dzīve" šo lēmumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), kas nolēma, ka reģionālā laikraksta izdevējam ir tiesības tiesas ceļā prasīt reklāmu aizliegšanu un zaudējumu atlīdzību. Šajā daļā Administratīvā rajona tiesa lietu ierosināja un ir izskatījusi.

Attiecībā uz pārējo sūdzību AT norādīja, ka "Bauskas Dzīvei" nav tiesību tiesas ceļā prasīt pašvaldības laikrakstu neizdošanu. AT lēmuma pamatā bija atziņa, ka pašvaldības tiesības izdot savu laikrakstu izriet no Satversmē nostiprinātajām tiesībām uz vārda un izteiksmes brīvību.