Kopējās projekta "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā" izmaksas ir 18,61 miljons eiro, no kuriem 5,02 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Valsts budžeta dotācija ir 1,51 miljons eiro, bet atlikušo summu segs Ogres novada pašvaldība.

Pārējā summa no kopējās projekta summas tiks piešķirta Ogres 1.vidusskolas mācību vides uzlabošanai, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas būvprojekta izstrādei, paskaidroja Ogres novada domes pārstāvis Nikolajs Sapožņikovs.

Vecajā ēkā, ko šobrīd dala Ogres Valsts ģimnāzija un Ogres sākumskola, atradīsies sākumskola, bet ģimnāzija tiks pie pavisam jaunas ēkas. Sapožņikovs solīja, ka drīzumā tiks rīkots iepirkums par tiesībām projektēt jauno Ogres Valsts ģimnāzijas ēku.

Galvenie darbi saistās ar jaunas Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību, tās aprīkošanu ar ergonomiskām mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, multifunkcionālas zāles izbūvi Ogres 1.vidusskolā, pilnas pabeigtības principa nodrošināšanu, izremontējot arī gaiteni, sanitāros mezglus, aprīkojot kabinetus ar mēbelēm un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Jaunajā ģimnāzijas ēkā plānots izbūvēt arī metodisko centru. Projekta gaitā plānots izbūvēt arī dienesta viesnīcu.

Projekta mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu Ogres 1.vidusskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas mācību vidi Ogres novadā, lai veikto infrastruktūras attīstības aktivitāšu rezultātā sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, izveidojot ergonomisku un modernu vidi, kas nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības apgūšanu un ievērojami labākus darba apstākļus pedagogiem dažādu mācību metožu realizēšanai.

Projekta kopējais ilgums ir 32 mēneši.

Pētījuma "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" autori Ogres novada pašvaldībai ieteikuši attīstīt gan Ogres valsts ģimnāziju, gan Ogres 1.vidusskolu, norādot uz iespējām piesaistīt jauniešus no apkārtnē reorganizācijai rekomendētajām skolām. Lai gan Ogrē ir augstāki dzimstības rādītāji nekā citviet Latvijā, tie tomēr nespējot attaisnot pārējo vidusskolu uzturēšanu Suntažos, Madlienā un Jaunogrē.