Kā aģentūru informēja BKUS Ekonomikas daļas vadītājs Modris Dzenītis, šī gada februārī Bērnu slimnīcas ārstniecības un aprūpes personāls saņēma pirmo palielināto darba samaksu par janvāra mēnesi. Katram ārstam un māsai darba samaksa gan atšķiras, jo tā ir atkarīga no vairāk nekā desmit dažādiem kritērijiem, piemēram, amatalgas likmes, nostrādātā stāža ārstniecībā vai aprūpē, maiņu darba dienas vai nakts laikā, darba svētku dienās, darba intensitātes un citiem.

Vienlaikus Dzenītis informēja, ka, piemēram, ārsts, kura specialitāte ir pediatrs, kurš nostrādājis Bērnu slimnīcā 15 - 20 gadus, dežūrējis divas nakts maiņas, šī gada janvārī saņēma par 36% vairāk nekā 2017. gada janvārī, proti, pērn šāda mediķa atalgojums bija 1054,06 eiro, savukārt šogad - 1434,44 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Pēc slimnīcas pārstāvja paustā, līdzīgi tiek vērtēta arī māsas darba samaksa. Piemēram, sertificēta māsa, kurai ir B kategorija, kura nostrādājusi 15 - 20 gadus Bērnu slimnīcā, dežūrējusi septiņas diennaktis par 2018. gada janvāri saņēma 39,8% vairāk nekā pirms gada - 665,20 eiro vietā saņēma 869,40 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat jaunums Bērnu slimnīcas aprūpes personālam, proti, tās māsas un māsu palīgi, kuri būs nostrādājuši vismaz 0,75 slodzes deviņus mēnešus Bērnu slimnīcā, saņems 13.algu jeb vienreizēju maksājumu mēnešalgas apmērā 2018. gada decembrī.

Bērnu slimnīcas atalgojuma budžetu veido Veselības ministrijas piešķirtais finansējums.