Aizsprosts atradies pie vietējās nozīmes autoceļa Rožupe – Rudzāti – Varakļāni.

Tas apgrūtināja ūdens noteci, kā rezultātā applūda tuvējo saimniecību īpašumi.