Viņa arī norādīja, ka tiesas rīcībā nav informācijas, ka "no tiesas darbinieku puses varētu pastāvēt lietu ļaunprātīgas iznīcināšanas risks".

Jau ziņots, ka Rīgas rajona tiesa VDK izpētes komisijai atteica apmierināt komisijas 3. oktobra pieprasījumu un neizsniedza Godmaņa sadarbības fakta ar VDK jeb čeku lietu. Pēc komisijas pieprasījuma izgatavotā 16. oktobra aktā par iztrūkstošajiem dokumentiem, konstatēts, ka šī lieta tiesas arhīvā vairs neatrodas.

Kā portālam "Delfi" skaidroja tiesas pārstāve, šobrīd vispārīgus dokumentu glabāšanas un arhivēšanas jautājumus reglamentē Arhīvu likums un Ministru kabineta 2012. gada 6 .novembra noteikumi nr. 748 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi".

Konkrēti dokumentu glabāšanas termiņi tiek noteikti iestādes nomenklatūrā, atbilstoši ministrijas vai citas nozares vadošās institūcijas izstrādātai paraugnomenklatūrai un lietu glabāšanas termiņu sarakstam. Pamatojoties un izstrādāto paraugnomenklatūru tiesa katru gadu izstrādātā individuālo nomenklatūru.

Kā informē Vilhovika, lietu glabāšanas termiņu sarakstā ir norādīti konkrēti lietu glabāšanas termiņi, atbilstoši kuriem tiek atlasītas pastāvīgai glabāšanai lietas, kam noteikts pastāvīgs glabāšanas termiņš un 1 % lietu no katras lietu kategorijas.

Pastāvīgi glabājamās lietas Valsts arhīvā tiek nodotas pēc saskaņošanas ar to, bet ne ātrāk kā pēc 15 gadiem.

Lietas, kuras nav iekļautas pastāvīgi glabājamo lietu sarakstā tiek atlasītas iznīcināšanai pēc lietu glabāšanas termiņa beigām. Par to atlasi ir atbildīgs tiesas arhivārs vai darbinieks, kuram šāda atbildība ir noteikta ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu.

Par lietu atlasi iznīcināšanai tiek noformēts akts, ko nosūta saskaņošanai Valsts arhīvam. Tikai pēc saskaņošanas ar Valsts arhīvu lietas tiek iznīcinātas.

Vilhovika norāda, ka, atlasot lietas iznīcināšanai, ir jāvadās pēc tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā lietas izskatīšanas brīdī.

Par lietu iznīcināšanu tiesu administrācijai ir noslēgts līgums ar uzņēmumu "Šrēdereja".

Jau ziņots, ka ceturtdien VDK zinātniskās izpētes komisija vērsusies pie ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera un ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) ar lūgumu uzsākt pārbaudi par Godmaņa iespējamās sadarbības ar VDK jeb čeku lietas pazušanu.