Kā liecina Veselības inspekcijas (VI) apkopotie dati, lielākā summa jeb 116 129 eiro atmaksa prasīta par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, bet 489 eiro - par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm un 250 eiro - par maksājumiem, kas no pacientiem iekasēti nepamatoti.

Savukārt pārkāpumi ģimenes ārsta darba prakses organizācijā, kā arī pārkāpumi ģimenes ārstu praksēm piesaistīto otro māsu vai ārsta palīgu, kas atbildīgi par trūcīgo personu veselības aprūpi, darba organizācijā šajos trīs mēnešos nav konstatēti. Pērn par pārkāpumiem šajās pozīcijās tika iekasēti 11 504 eiro.

Nauda par nepamatoti uzskaitītajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestādēm ir jāatmaksā veselības aprūpes budžetā vai pacientiem.

Jau ziņots, ka no aprīļa sākuma līdz jūnija beigām ārstniecības iestādēs, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, konstatēti nepamatoti uzskaitīti pakalpojumi 45 530 eiro apmērā un negodprātīgajiem mediķiem piemēroti līgumsodi 485 eiro apmērā.

Gada otrajā ceturksnī lielākā summa jeb 44 859 eiro atmaksa prasīta par nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, bet 147 eiro - par maksājumiem, kas no pacientiem iekasēti nepamatoti un 39 eiro - par nepamatoti izrakstītām kompensējamām zālēm.