Straujākais ūdens līmeņa kāpums novērots Kurzemē. Tostarp Bārtā pie Dūkupjiem ūdens līmenis pēdējās dienās cēlies par 1,6 metriem, citās Kurzemes upēs – vidēji par pusmetru līdz metru.

Gaujas pietekā Amatā pie Melturiem ūdens līmenis paaugstinājies par pusmetru, upe kļuvusi laivojama. Aiviekstē ūdens līmenis ir stabils, joprojām applūdušas palienes.

Tā kā arī turpmāk ik pa laikam līs, ūdens līmenis daudzviet paaugstināsies, iespējama atsevišķu zemāku vietu applūšana. Brīdinājums par zemāko vietu applūšanu spēkā Kurzemes dienvidrietumos. Plaši plūdi nav gaidāmi.

Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā +9..+12 grādu.