Dreika atklātā konkursā ieguvusi augstāko vērtējumu. Jaunajā amatā Dreika plāno sākt strādāt no šā gada 1. novembra.

Dreikai ir maģistra grāds sabiedrības vadībā un uzņēmējdarbības vadībā. Viņai ir ilggadēja pieredze vadošos amatos tādās organizācijās kā AAS "ERGO Latvija", Nacionālais veselības dienests, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.

"Plānoju ieviest valsts pārvaldes reformas pamatprincipus, lai VI kļūtu par radošu, uz sabiedrības vajadzībām un klientiem orientētu iestādi, kas iekļaujas veselības aprūpes sistēmā kā iekšējais auditors. Uzskatu, ka iestādes mērķus var sasniegt ar atbalstošām un preventīvām metodēm, nevis ar kontrolējošām un sodīšanas metodēm," norāda Dreika.

Viņa uzsver, ka strādās, lai "VI sniegtu cilvēkiem vajadzīgus pakalpojumus, nostiprinātu sabiedrības uzticību valsts piedāvātajai veselības aprūpes sistēmai. Pirmie uzdevumi – izstrādāt VI darbības stratēģiju, rosināt sadarbību ar veselības aprūpes sistēmā strādājošām nevalstiskajām organizācijām".

Valsts kanceleja atklātu konkursu uz vakanto VI vadītāja amatu izsludināja šā gada 28. jūlijā. Kopumā šim amatam pieteicās astoņi pretendenti.

Vērtēšanas komisija lēma, ka Dreika vislabāk atbilst VI vadītāja amata prasībām. Viņa ieguva visaugstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutiskajā daļā, kā arī labus vadības kompetenču novērtēšanas rezultātus.

Jau vēstīts, ka šā gadaaprīlī Veselības ministrija nolēma rotēt līdzšinējo VI vadītāju Aiju Mežsargu uz zemāku amatu iestādē, no kuras vadītājas amata viņa jau iepriekš tika aizrotēta.

Viņa lēmumu par rotāciju apstrīdēja tiesā. Augusta vidū Augstākā tiesa atcēla pirmās instances tiesas lēmumu par atteikšanos pieņemt izskatīšanai Mežsargas pieteikumu, kurā viņa apstrīdējusi rotāciju, liekot šo jautājumu skatīt atkārtoti.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja. Konkursa komisija visatbilstošāko pretendentu virza apstiprināšanai ministram vai Ministru kabinetam. Atlases kārtība līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs.