AT norāda, ka Administratīvo lietu departaments 15.augustā atcēlis Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu par atteikumu pieņemt pieteikumu par Aijas Mežsargas pārcelšanu no Veselības inspekcijas (VI) direktores amata VTMEC direktora vietnieka amatā. Līdz ar to jautājums par pieteikuma virzību Administratīvajai rajona tiesai būs jāskata no jauna.

Tāpat AT pieņēma blakus lēmumu, kas nosūtīts VK. AT konstatēja, ka dienā, kad tika izdots veselības ministres Andas Čakšas rīkojums par Mežsargas pārcelšanu centra direktora vietnieces amatā, VTMEC direktors Egils Harasemjuks izdevis rīkojumu par šīs amata vietas likvidāciju. Viņš arī neatbalstīja Mežsargas pārcelšanu uz centru lietderības trūkuma dēļ, jo minētais amats iepriekš ticis izveidots mākslīgi bez funkcionālas nepieciešamības, lai nodrošinātu citas ierēdnes rotāciju. Tā kā minētā ierēdne dienesta attiecības izbeigusi, centrs, izvērtējot šī amata lietderību, lai nodrošinātu arī algu fonda optimālu izlietojumu, to likvidēja.

Savukārt Čakša uzdeva centra direktoram atjaunot likvidēto vietnieka amatu, lai tajā varētu pārcelt Mežsargu. Pēc viņas pārcelšanas centrs turpināja attiecīgā amata likvidācijas procesu, ko akceptēja arī VM. Taču pēc tiesībsarga informācijas pieprasījuma saņemšanas pārbaudes lietā par Mežsargas situāciju lēmums tika atsaukts, informējot pašu Mežsargu, ka ar viņu tiek turpinātas civildienesta attiecības VTMEC direktora vietnieka amatā.

VTMEC un VM darbības saistībā ar centra direktora vietnieka amatu – tā izveidošanu, likvidāciju, saglabāšanu, AT vērtē kā pretrunīgas un tādas, kas var liecināt par iestādes mērķtiecīgu rīcību, kas vērsta tieši uz Mežsargas atbrīvošanu no dienesta, tā pārkāpjot Satversmes 101.pantā nostiprinātās Mežsargas tiesības pildīt valsts dienestu.

Vienlaikus minētie apstākļi liek šaubīties par to, vai rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, centrā izveidojot amatu bez tā funkcionālas nepieciešamības, ir tiesiska un pareiza, norāda AT.

Mešargu pārcelt citā amatā VM nolēma šā gada aprīlī. Viņa šim lēmumam nepiekrita.

Tiesībsargs Juris Jansons sāka pārbaudes lietu par Mežsargas pārcelšanu VTMEC direktora vietnieces amatā.