"Atceraties, ka jūs esat pirmie un pirmajiem vienmēr ir grūtāk. Tāpēc manī ir īpašs prieks un lepnums šodien tieši jums pasniegt leitnanta dienesta pakāpes, kas ir vaduguns nākamajiem, jo viņi redzēs, ka tas ir paveicams," sacīja Bergmanis. "Ar šo dienesta pakāpi jūs saņemat daudz lielāku atbildību, jo jūs būsiet komandieri. Un tā ir milzīga atbildība par cilvēkiem, kuri jums uzticas," uzsvēra aizsardzības ministrs.

"Man ir milzīgs gandarījums, ka šodien Nacionālie bruņotie spēki paliek bagātāki par 14 perspektīviem virsniekiem - zemessargiem, kuri jau ilgstoši un mērķtiecīgi tiekušies kļūt par Latvijas virsniekiem Zemessardzē. Esmu pārliecināts, ka jūsu devums būs milzīgs un tā mēs nodrošināsim augstu kvalitāti un profesionalitāti gan Zemessardzē kopumā, gan katrā bataljonā. Paldies jums par izlēmību un uzdrošināšanos," Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kalniņš. "Augsti motivēti, profesionāli sagatavoti un apmācīti zemessargi ir piemērs mums visiem un uzskatāms apliecinājums sabiedrības aktīvai līdzatbildībai un iesaistei mūsu valsts aizsardzībā," norādīja bruņoto spēku komandieris.

Jau ziņots, ka šā gada 19. jūlijā spēkā stājās grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā, kas nosaka, ka zemessargam, ja iegūta vismaz vidējā izglītība un ir sekmīgi pabeigts Zemessardzes vada komandiera kurss, piešķir leitnanta dienesta pakāpi.

Zemessardzes vada komandiera kursa mērķis ir sniegt apmācāmajiem zināšanas un prasmes, lai viņi Zemessardzes rotas sastāvā spētu vadīt Zemessardzes kājnieku vadu.

AM pārstāve atgādina, ka, lai kļūtu par Zemessardzes vada komandieri, kandidātam jābūt vecumā līdz 45 gadiem, ar vismaz piecu gadu dienesta pieredzi Zemessardzē vai viena gada dienesta pieredzi profesionālajā dienestā, ja zemessargs dienējis nodaļas komandiera amatā. Tāpat kandidātiem sekmīgi jānokārto iestājpārbaudījumi. Nosacījumi, lai iestātos Zemessardzes vada komandiera kursā, ir arī sekmīgi apgūts Jaunākā instruktora kurss vai Neintensīvā jaunākā instruktora kurss, vai apgūta augstākā līmeņa apmācības programma.