Jātniece informē, ka Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros veica SIA "Rūjas zivju audzētava", zivju ielaišanā piedalījās Ādažu pašvaldības policijas, Ādažu novada domes un Valsts vides dienesta pārstāvji.

Atbilstoši Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu rekomendācijām, Lauku atbalsta dienestā tika iesniegti divu projektu pieteikumi Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai – "Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā" un "Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā".

Martā Zivju padomes sēdē tika izskatīti 72 projektu iesniegumi, kuru kopējais pieprasītais Zivju fonda finansējums bija 318 501,80 eiro, bet izsludinātai pasākuma kārtai pieejamais atbalsta apmērs – 215 000, 00 eiro. Tādējādi pasākumam iesniegto projektu pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedza projekta iesnieguma kārtā izsludināto un pieejamo atbalsta apmēru, atzīmē Ādažu novada domes pārstāve. Ņemot vērā pieejamā finansējuma ierobežojumu, visi projekti tika rūpīgi vērtēti un tikai 33 projekti apstiprināti pilnā apmērā, pauž Jātniece. To vidū bijuši arī abi Ādažu novada domes pieteikumi.

"Tādējādi turpinām pagājušā gadā uzsākto iniciatīvu - pavairot zivju resursus novada ūdenstilpēs. Ir izstrādāti arī jauni Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Kadagas ezeram un Vējupei, uz kā pamata vēl šogad plānojam Vējupē ielaist 1500 zandartu mazuļu," stāsta projekta iniciators, Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers.

Jātniece precizē, ka projekta "Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā" kopējās izmaksas ir 2175 eiro ar PVN, no kurām 1718, 25 eiro jeb 79% ir Zivju fonda finansējums. Savukārt projekta "Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā" kopējās izmaksas ir 7250 eiro ar PVN, no kurām 5727,50 eiro jeb 79% ir Zivju fonda finansējums.