Ēkā pabeigti celtniecības darbi 29 948 kvadrātmetru platībā, izbūvējot sešus virsstāvus un divus pazemes stāvus, ar savienojošiem tuneļiem uz blakus esošajām būvēm.

Līguma ietvaros uzcelta arī atsevišķa ēka - energobloks, kā arī izbūvēts lietus notekūdeņu kolektors, visas nepieciešamās pazemes un virszemes komunikācijas.

Esošā būvniecības līguma ietvaros būvniekam līdz 2018. gada martam vēl būs jāveic savienojošā tuneļa uz 21.korpusu izbūves noslēguma darbi.