"Nereti vārdu skolotāja lietojam tikai sieviešu dzimtē, it kā tā  būtu sieviešu profesija. Iepazīsties ar šiem daudzpusīgajiem, mērķtiecīgajiem un zinošajiem puišiem – Iespējamās misijas skolotājiem. Viņi ik dienu stāv klases priekšā, lai iedvesmotu skolēnus Latvijā," aicina IM.

Sadarbībā ar IM piedāvājam iepazīt dažus no IM skolotājiem, kas ikdienu pavada, izglītojot jauniešus Latvijā.

Oskars Līkops, dabaszinību un bioloģijas skolotājs un zemessargs Studentu Bataljonā: "Skolā mācos kopā ar skolēniem. Redzu jēgu savam darbam, jo pēc katras stundas skolēni aiziet zinošāki."

Jānis Šķesteris, sociālo zinību skolotājs un direktora vietnieks, hip hop mākslinieks Misters: "Labākais skolotāja darbā ir apziņa, ka dari darbu no kā ir reāls labums."

Bruno Bahs, vizuālās mākslas skolotājs, mākslinieks, karikatūrists: Esmu skolā, jo ticu, ka māksla var būt spēcīgs dzinulis daudzpusīgas personības attīstībā. Tieši radošajā izpausmē piedzimst līderi un tieši līderi ir vajadzīgi šodienas Latvijai kā vēl nekad."

Imants Kukuļs, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs, pētnieks un doktora zinātniskā grāda pretendents LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē: "Skolotājam katra diena ir unikāla, tā sniedz jaunu un vērtīgu pieredzi."

Kristaps Zaļais, matemātikas un ekonomikas skolotājs, futbolists FK "AUDA": "Klasē katra diena ir jauns izaicinājums, kas ļauj man palīdzēt bērniem sasniegt vairāk un pašam sniedz gandarījumu izjūtu, kurai nav alternatīvas."


Edgars Plētiens,
vēstures un politikas skolotājs, vēsturnieks un Raunas muzeja vadītājs: "Skola man sniedz labi padarīta darba sajūtu, jo zinu, ka ietekmēju gan katra jaunieša individuālo izaugsmi, gan Latvijas izglītības attīstību kopumā".