Globalizācijas un tehnoloģiju attīstības radītie izaicinājumi ietekmē visas dzīves jomas, tai skaitā maina nodarbinātības konceptu, sociālās saziņas un komunikācijas kultūru, radot nepieciešamību mainīties arī izglītības sistēmai un ikdienas izglītības procesiem. Tehnoloģiju sniegtās iespējas ļauj efektīvāk organizēt zināšanu un prasmju apguvi, paplašinot sadarbību un radot inovatīvus risinājumus, lai palīdzētu izzināt sevi, veidot dialogu ar pasauli un stiprinātu 21.gadsimta izglītības pīlārus: mācīties mācīties, mācīties pārveidot un mācīties kļūt, skaidro radošās darbības nedēļas organizētāji.

Lai aktualizētu šos jautājumus, organizēts forums, kurā uzstāsies un diskusijā iesaistīsies ārzemju un pašmāju eksperti – "e-skills UK" Izglītības daļas vadītājs Nīls Maklīns un organizācijas "changing cultures" līdzdirektore Nikija Smedlija no Lielbritānijas un citi. Dalībniekiem būs arī iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem digitālo prasmju attīstīšanā un izmantošanā mācību procesā un piedalīties diskusijā ar Nīlu Maklīnu, Nikiju Smedliju, izglītības programmas "Iespējamā misija" direktoru Mārtiņu Kāli, Rīgas Tehniskās universitātes kanclera vietnieku, Finanšu plānošanas un vadības departamenta direktoru Uģi Mālmani, jauno tehnoloģiju entuziastu un zinātāju, tehnoloģiju portāla "Kursors.lv" idejas autoru un galveno redaktoru Kristapu Skuteli.

Forumu organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Britu padomi Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru. Forumu atbalsta UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Izglītības attīstības centrs un Dānijas Kultūras institūts.

"radi!" kā sociālas kustības mērķis ir veicināt izpratni un interesi sabiedrībā par radošo un kultūras industriju sektoru, radošumu veicinošu izglītību, inovācijām, zināšanu ekonomiku un radošu pārvaldību, parādot Latvijas pieredzi un sasniegumus.

Šogad "radi!" kustība jau piekto gadu aicina izzināt, parādīt un apzināties Latvijas radošuma iespējas, radot un darot.