"Esejas par Latvijas vēsturi nav ierastākais veids, kā esam raduši domāt par valstiskuma rašanos un attīstību Latvijas teritorijā, tomēr tieši šāda forma ļauj iet tālāk par aprakstošo vēstures skatījumu, papildinot to ar intelektuālu un konceptuālu skatījumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši simtgades kontekstā. Līdz mūsdienu Latvijas valsts dibināšanai mūsu zemē pastāvēja dažādu citu valstu valstiskas formācijas, tāpēc konferencē galvenais uzsvars būs uz diskusijām par šo iepriekšējo valstiskumu, kurā mūsu tauta dzīvoja dažādos vēstures posmos pirms 1918.gada, idejiskām nostādnēm un procesiem," stāsta individuālo grantu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Egils Levits.

Konferencē uzstāsies vēstures eseju autori, kuri piedalās 2016. gadā uzsāktajā individuālo grantu programmā "Esejas par valstiskuma vēsturi Latvijā". Šīs programmas mērķis ir apzināt un izvērtēt valstiskuma vēstures slāņus Latvijā sociālajā, kultūras, ideoloģiskajā, valsts tiesību, politiskajā un ekonomiskajā kontekstā, analizēt sakarības, kuras veidojušas vai netieši ietekmējušas Latvijas identitāti un latviešu nācijas valstsgribu, kas īstenojās 1918. gada 18. novembrī. Esejas tiks apkopotas grāmatā, kuru paredzēts laist klajā šī gada beigās.

Dalība interesentiem ir bez maksas. Iepriekšēja reģistrācija apmeklētājiem pieejama šeit.

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi arī "Facebook" pasākuma lapā.

Konference noritēs Latvijas simtgadei veltīto pasākumu ietvarā.

``
``