NKP priekšsēdētāja vietniece arī turpmāk būs Dace Bluķe, kura pārstāv Latvijas Radošo savienību padomi un Latvijas Mūzikas padomi.

NKP ir KM konsultatīva institūcija kultūras nozaru un kultūrpolitikas jautājumos. Padomes mērķis ir veicināt līdzsvarotu Latvijas kultūras un tās mantojuma nozaru attīstību sabiedrības interesēs, veidojot dialogu starp dažādu nozaru stratēģiju un politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību.

Kopš 2014.gada rudens NKP kompeencē iekļauta arī Izcilības balva kultūrā. Padome izvērtē balvas kandidātus un sniedz priekšlikumu kultūras ministram.