Astrīda Valtere dzimusi 29. augustā 1947. gadā Vecumniekos. 1984. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, kad arī uzsākusi darba gaitas Latvijas Nacionālājā mākslas muzejā, kur strādājusi līdz 1992. gadam.

Kopš 1992. gada A. Valtere strādāja biedrībā "Latvijas Mākslinieku savienība" (LMS). No 1994. līdz 2001. gadam viņa bija Latvijas Mākslinieku savienības Mākslas muzeja darbu krājuma galvenā pārzine, savukārt no 2001. līdz 2015. gadam - Latvijas Mākslinieku savienības Mākslas darbu krājuma galvenā pārzine. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 2006. gada.

A. Valtere ir piedalījusies grāmatas "Laikmeta liecinieki" (2002) par LMS glezniecības kolekciju veidošanā. Kopš 1967. gada rakstījusi literārās publikācijas (dzeja, esejas) Latvijas presē. No 1987. gada publicētas recenzijas, izstāžu apskati un intervijas par mākslu Latvijā laikrakstos "Literatūra un Māksla" u.c. Darbojās Jelgavas A. Alunāna Tautas teātrī, kā arī bija Latvijas Tautas Frontes kustības aktīva dalībniece.

"Vienmēr profesionāli atsaucīga, godīga un taisnīga. Astrīda Valtere ir iemantojusi augstu autoritāti mākslas zinātnieku vidē." par Astrīdu Valteri izsakās mākslas zinātniece Laima Reihmane

Atvadīšanās no mākslas zinātnieces Astrīdas Valteres 2017. gada 30. septembrī pulksten 16.00 Baložu kapu kapličā Jelgavā.