Kā ļāva nojaust saspīlētā gaisotne starp saimnieci un modīgo jaunekli, abu nesaskaņas bija sākušās jau īsi pēc puiša ierašanās lauku sētā, un viens no iemesliem bija Sarmītes izteikumi par Jāņa iespējamo seksuālo orientāciju.

Atvadoties slūžām vārti nāca vaļā, un abi apmainījās "laipnībām", kuras klausoties ausis sarka gan pārējiem dalībniekiem, gan daļai skatītāju.

Tiesa, ne visi šajā skaļajā un emocionālajā konfliktā nostājušies saimnieces pusē. Ir arī tādi, kuri norādījuši, ka viņa kā pieaugusi sieviete būtu varējusi savaldīties un neatbildēt uz jaunieša apvainojumiem.