Jebkurš darbs ir radošs. Mēdz teikt, ka latvieši nav uzņēmēji un to nevar iemācīties, bet Ance ir pretējās domās. Latviešu valodas un literatūras stundās viņa māca ne tikai gramatiku un cik nozīmīgs ir Rainis, bet arī uzņēmējdarbību un jaunradi.

To skaties "Re:Baltica" kopīgi ar partneriem sagatavotajā video. Kā skaidro video veidotāji, veicot vairākus pētījumus par izglītības sistēmas problēmām Latvijā, pamanīti brīnišķīgi skolotāji, kas jau tagad izmanto radošas mācību vai audzināšanas metodes savās stundās. "Gribējām tās parādīt vecākiem, politiķiem un skolēniem, lai viņi aicinātu arī savus skolotājus strādāt līdzīgi," tā žurnāliste Inga Spriņģe.

10. klases skolēni veido savu avīzi, kas ļauj katram no viņiem iejusties dažādās profesijās – redaktora, žurnālista, sabiedrisko attiecību speciālista. Skolotāja atzīst, ka viņai bijis svarīgi, ka no paša avīzes veidošanas procesa sākuma skolēni iejūtas uzņēmēja lomā, visam procesam cauri domājot par klientu jeb par savu mērķauditoriju.

Saskaņā ar valsts noteikto programmu Ancei šajās stundās bija jāmāca tēma "Informācijas ieguve un apstrāde". Skolēni šo tēmu apguva, tikai neierastā veidā. Ance uzskata, ka šādas radošas darbošanās skolēnus daudz vairāk motivē un piešķir mācību procesam jēgu. Rezultātā – paralēli gramatikai un sintaksei skolēni ir iemācījušies analizēt, plānot un uzņemties atbildību. "Man vissvarīgākais beigu beigās ir tas, lai skolēni procesā kaut ko rada, vai tā būtu eseja vai mācību filma, vai avīze, ka viņi paši izveido kaut ko," tā atzīst Ance.