Kā norāda KP, PIKC statusa iegūšana ir apgrūtinoša vai neiespējama privātajām izglītības iestādēm, ņemot vērā to darbības jomu, piemēram, nodrošinot pieaugušo profesionālo izglītību.

KP vērsa Labklājības ministrijas (LM) uzmanību, ka minētā prasība liegtu izglītības iestādēm, kurām nav PIKC statuss, piedāvāt savus pakalpojumus bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībai. KP ieskatā PIKC statuss kā izvēles kritērijs neveicina iespējami lielāku potenciālo pakalpojuma sniedzēju iesaisti, jo viens no kritērijiem PIKC statusa iegūšanai – izglītības iestādē iespējams apgūt profesionālo vidējo izglītību. Taču profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā lielākoties iesaistīti cilvēki, kuri jau iepriekš ieguvuši izglītību un/vai darba pieredzi, bet nepietiekošā apjomā.

Tādējādi iestādes, kuras nenodrošina vidējās izglītības apguvi – lielākoties privātās izglītības iestādes – nevarētu piedalīties līdzvērtīgā konkurences cīņā ar iestādēm, kuras to nodrošina un kas pamatā ir valsts izglītības iestādes.

Ministru kabinets 6. marta un 13. marta sēdē izskatīja un pieņēma noteikumus konkurencei labvēlīgā redakcijā, informē KP.