LKA paziņojumā skaidro, ka atbalsta banku nozares uzraugošo institūciju skaidru un izlēmīgu rīcību konstatēto trūkumu novēršanā, kā arī sagaida vispusīgu izmeklēšanu tiesībsargājošo iestāžu pusē, lai varētu vērsties pret fiziskām un juridiskām personām, ieskaitot banku akcionārus, amatpersonas un darbiniekus, kas mēģina izmantot vai izmanto Latvijas finanšu sistēmu prettiesiskiem mērķiem.

Jau ziņots, ka, turot aizdomās par naudas atmazgāšanu un korupciju, ASV Finanšu ministrijas pāraudzībā esošais Finanšu noziegumu novēršanas tīkls (FinCEN) liedzis "ABLV Bank" nodrošināt korespondentkontus ASV dolāru valūtā, liecina ministrijas publicētais paziņojums. Banka, kā norāda FinCEN, ne tikai piedalījusies nelikumīgos darījumos Krievijā, Ukrainā un Azerbaidžānā, bet arī sadarbojusies ar pārstāvjiem, kas saistīti ar Ziemeļkorejas balistisko raķešu piegādi.

Vērtējot Latvijas banku sektora paveikto finanšu noziegumu apkarošanā, kopš 2016. gada, kā uzskata LKA pārstāvji, noticis būtisks pārmaiņu process, lai Latvijas banku sistēma netiktu izmantota noziedzīgiem mērķiem. "Banku nozare izprot situācijas nopietnību un turpinās vēl aktīvāk risināt Latvijas banku sektora problēmas, kas iepriekš bija saistītas ar pārmērīga riska uzņemšanos," minēts paziņojumā.

"2017. gada vasarā nozarei izdevās vienoties par augstāko standartu ieviešanu un ievērošanu, izstrādājot un LKA Padomē oktobrī apstiprinot nozares pašregulācijas dokumentus – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas (AML/CFT) politika un vadlīnijas. Pieņemtie pašregulācijas dokumenti ir nozīmīgs solis LKA mērķa sasniegšanā – tuvākajos 2-3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos starptautiskos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā," skaidro asociācija.

LKA skaidro, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas politika definējusi vienotas paaugstinātas prasības sadarbībai ar čaulas veidojumiem, tas ir, uzņēmumiem, kam nav saistības ar reālu saimniecisko darbību vai kas neveido saimnieciskās darbības veidam atbilstošu ekonomisko vērtību. "Mērķis ir panākt lielāku caurskatāmību korporatīvajās struktūrās un darījumos, kurus apkalpo LKA biedri," norāda LKA pārstāvji.

Vadlīnijas, kā skaidro LKA, par paaugstināta riska jurisdikcijām nosaka, ka bankas nesadarbojas ar Finanšu darbības darba grupas (FATF) noteiktajām augsta riska jurisdikcijām. Īpaša piesardzība bankām jāievēro sadarbībā ar citām jurisdikcijām, kam dažādos starptautiski atzītos sarakstos ir augsta riska rangs, piemēram, nekāda netieša vai tieša sadarbība ar personām un uzņēmumiem no Ziemeļkorejas. "Jaunā nozares politika paredz arī nulles toleranci pret likuma pārkāpumiem un prettiesisku darbību, kā arī stiprināt aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm," rezumē LKA.