Ieņēmumus pamatā nodrošināja valstij piederošo kuģniecības kompānijas AS "Latvijas kuģniecība" akciju pārdošana obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājumā, par to saņemot 14,2 miljonus eiro.

PA saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 2015. gadā pārņēma turējumā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās kapitāla daļas. PA nodrošina no VSAA pārņemto un citu tās turējumā esošo valsts kapitāla daļu pārvaldību un pakāpeniski veic to pārdošanu.

Pagājušā gadā PA pārdeva valsts kapitāla daļas piecos uzņēmumos - jau minētajā uzņēmumā "Latvijas kuģniecība" (10% no pamatkapitāla), AS "Komunālprojekts" (14,75% no pamatkapitāla), SIA "Garantiju aģentūra" (0,34% no pamatkapitāla), AS "Auto-Remonts" (5,05% no pamatkapitāla) un AS "Lielplatone" (5% no pamatkapitāla). Kopējie ieņēmumi no minēto valsts kapitāla daļu pārdošanas ir 14 257 929 euro.

2018. gadā PA turpinās valsts kapitāla daļu atsavināšanu.

Patlaban tiek piedāvāts iegādāties valsts kapitāla daļas akciju sabiedrībā "Rīgas dzirnavnieks" - 5 611 akcijas jeb 3,68% no uzņēmuma pamatkapitāla. Akciju paketes izsoles sākumcena ir noteikta 266 410 eiro. Samaksu par akcijām varēs veikt viena gada laikā. Līdz apliecinājuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 79 923 eiro. Interesenti apliecinājumu "Rīgas dzirnavnieka" akciju pirkšanai var iesniegt līdz 27. februāra pulksten 16. Ja uz akciju paketi pieteiksies vairāki pretendenti, izsole notiks martā.

Šā gada sākumā PA turējumā bija valsts kapitāla daļas 24 kapitālsabiedrībās, no tām privatizācijai nodotās valsts kapitāla daļas trīs kapitālsabiedrībās ( SIA "LMT", SIA "Lattelecom", SIA "Liepājas sērkociņi"), bet sešas kapitālsabiedrības ir maksātnespējīgas vai izbeigušas darbību.