Lielākā daļa no izmantotajām investīcijām jeb 186,27 miljoni eiro ieguldīti ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošanā. Šīs investīcijas vērstas uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanu, tai skaitā ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un ūdens attīrīšanas uzlabošanu un pieejamību, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju aizaugšanu. Tā rezultātā kopš 2016. gada vismaz 77% iedzīvotāju izmanto centralizētās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus.

Otrs lielākais investīciju sektors ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas pasākumi ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu (AER) tehnoloģiju attīstībā, kā arī pasākumi transporta sektorā. Kopējais finansējums šajos virzienos trīs gadu laikā sasniedzis 75,35 miljonus eiro, jeb 18% no kopējā vides investīciju apjoma.

Savukārt trešais nozīmīgākais investīciju sektors ar 10% īpatsvaru ir atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveide - tajā ieguldīti 43,13 miljoni eiro.

Atlikušie 106,25 miljoni eiro no 2014. līdz 2016. gadam ieguldīti emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstībā, vēsturiski piesārņoto vietu sanācijā, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, plūdu draudu un risku mazināšanas pasākumos, vides monitoringa pilnveidē, vides politikas un institūciju kapacitātes stiprināšanā, kā arī vides un resursu izmantošanas efektivitātes veicināšanā.

Teju 56% no kopējām 413 miljonu eiro investīcijām sastāda Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļi. Lielākais šo fondu ieguldījums 161,4 miljonu eiro apmērā novirzīts ūdenssaimniecības infrastruktūras pilnveidošanai. Līdz ar to, šīs pamatnostādnes pasākumu ieviešanai no valsts budžeta trīs gadu laikā izmantoti 24,87 miljoni eiro.

Savukārt finansējums no Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) apsaimniekotajām valsts budžeta programmām šajā pašā laika periodā aprēķināts 14,96 miljonu eiro apmērā. No tiem vairāk nekā četri miljoni eiro ieguldīti ES "Life" programmas nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai trīs projektos, kas devis iespēju Latvijai no šīs programmas piesaistīt papildus 7,79 miljonus eiro.

Tam apjomā līdzvērtīgs ir LVAF 3,85 miljonu eiro finansējums aktivitātēm, kuru mērķis ir veicināt atbildīga dzīvesveida popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. Nauda izmantota, lai trīs gadu periodā ik gadu informētu aptuveni 700 000 iedzīvotājus par atbildīgu dzīvesveidu.