Pieaugums vērojams praktiski visās kreditēšanas jomās, izņemot patēriņa kredītus, būtiski audzis bez maksas izsniegto distances kredītu skaits un apjoms, iespējams, likumsakarīgi, arī pagarināto kredītu skaits, vērtē PTAC.

PTAC sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2017. gada 30. jūnijā Latvijā darbojās 59 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Distances kreditēšanas pakalpojumus sniedza 21 sabiedrības, patēriņa kredītus sniedza 21 sabiedrība, kredītus pret kustamas lietas ķīlu, proti, lombarda kredītus sniedza 18 sabiedrības, hipotekāros kredītus sniedza 12 sabiedrības, līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta, izņemot nekustamo īpašumu, nodrošinājumu saistītus kredītus sniedza 14 sabiedrības.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2017.gada pirmajā pusgadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 280,59 miljonu apmērā, kas ir par 16,09 miljoniem eiro, 6,08%, vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.

No jauna izsniegtajos kredītos 2017. gada pirmajā pusgadā turpina dominēt distances kredīti ar 114,21 miljoniem eiro jeb 41% no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 83,84 miljonu eiro jeb 30%. Patēriņa kredītos izsniegtā kopsumma ir bijusi 56,10 miljoni eiro, kas ir par 1,5 miljoniem eiro mazāk, nekā 2016. gada pirmajā pusgadā, un veido 20 % no kopējā īpatsvara.

Kredīti pret kustamas lietas ķīlu, kas 2017. gada pirmajā pusgadā izsniegti kopsummā par 21,16 miljoniem eiro un hipotekārie aizdevumi, kas izsniegti kopsummā par 5,26 miljoniem eiro, ir saglabājuši 2016. gada pirmā gada pusgada īpatsvarus – attiecīgi 7 % un 2 %.

Izsniegto kredītu pieaugums summā, salīdzinot 2017. gada pirmo pusgadu ar 2016. gada pirmo pusgadu, visstraujāk ir vērojams distances kredītiem – 17,53 %, kā arī līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem – 10,26 %.

Interesanta tendence, kā uzskata PTAC, vērojama arī patēriņa kredītu jomā, jo pēc pēdējo trīs gadu laikā novērotā pieauguma, 2017. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2016. gada pirmo pusgadu samazinājies gan no jauna izsniegto kredītu apjoms 3,10 % apmēra, gan skaits 5 % apjomā.

2017. gada pirmajā pusē īpaši audzis gan bez maksas izsniegto distances kredītu skaits 45,08 % apjomā, gan bez maksas izsniegto distances kredītu summas 62,84% apmērā, salīdzinoši ar 2016. gada pirmo pusgadu. Vienlaikus ir saskatāmas likumsakarības, ka dažus mēnešus pēc izsniegto bezmaksas kredītu apjoma kāpuma, vērojams arī šādu kredītu pagarinājumu kāpums.

Salīdzinājumā ar līdzīgu laika periodu 2016. gadā, nebanku kreditētāju kredītportfelī esošo kredītu kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies – par 0,62 procentpunktiem. Bez kavējuma kopējā kredītportfelī pēc apjoma 2017. gada 30. jūnijā bija 85,69 %. Tajā pašā laikā ir nedaudz palielinājies kavējumu skaits līdz 30 dienām, nemainīgs īpatsvars palicis kavējumos no 31 līdz 90 dienām – 2,22 %, savukārt samazinājies no 91 līdz 180 dienām un virs 180 dienām kavēto kredītu īpatsvars kopējā kredītu portfelī attiecīgi par 0,40 procentpunktiem un 0,65 procentpunktiem.

Vislabākā kredītu kvalitāte, kā uzsver PTAC, uz 2017. gada 30. jūniju tradicionāli bija līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā – bez kavējuma 93,74 % no kredītportfeļa. Otrais labākais kredītu portfelis patēriņa kredītiem – bez kavējuma 81,53 %. Trešais – distances kredītiem bez kavējuma atmaksāti 72,35 %.

Aizvien, kā uzsver PTAC, aktīvi tiek izmantots distances kredītu pagarināšanas pakalpojums. 2017. gada pirmajā pusgadā netika pagarināti tikai 38 % distances kredītu ar atmaksu vienā maksājumā, pretēji 46 % iepriekšējā gada līdzīgā periodā.