Šonedēļ, 3.oktobra, Ministru kabineta sēdē tika izskatīti darba kārtības punkti, kuri paredz grozījumus apropriācijā apakšprogrammai "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" 2017.gadā, to samazinot par 3 419 478 eiro. Apropriācijas pārdale no minētajām iemaksām tiks veikta uz KM programmu "Kultūrizglītība" 2,9 miljonu eiro apmērā materiāltehniskajam nodrošinājumam, bet uz programmu "Kultūras mantojums" pārdalīti 498 732 eiro kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu vajadzībām.

FDP iebilst minētajam valdības lēmumam un uzsver, ka Ministru kabineta lēmums pārdalīt minētos līdzekļus samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017.gadam par 3 419 478 eiro. "Lēmums piešķirt līdzekļus augstāk uzskaitītajiem mērķiem izlieto neesošu fiskālo telpu, pārkāpjot Fiskālās disciplīnas likumā noteikto ierobežojumu konsekventu piemērošanu," piebilda FDP.

Lai novērstu neatbilstību, FDP iesaka Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kas kompensētu papildu piešķirto līdzekļu apmēru.

FDP jau iepriekš konstatējusi neatbilstības valdības lēmumā pārdalīt 19,046 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju izdevumu kompensēšanai, taču Finanšu ministrijā atzina, ka līdzekļi sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanai atbilsts fiskālās disciplīnas prasībām.