Jau ziņots, ka noslēdzot revīziju par Latvijas saimnieciskā gada pārskatu, VK atklājusi trūkumus gan aktīvu un ieguldījumu uzskaitē pašvaldībās, gan normatīvo aktu regulējumā, gan arī valsts iestāžu darbībā, pildot to pamatfunkcijas. VK norādījusi uz četriem aspektiem VID darbībā, kas norāda uz trūkumiem vienlīdzīgas un godprātīgas attieksmes nodrošināšanā pret iedzīvotājiem.

Atbildot uz VK pārmetumiem, VID norāda, ka informācija par invaliditātes statusu savā algas nodokļu grāmatiņā ir jānorāda personai pašai.

Teice-Mamaja uzsver, ka VID nav tiesīgs personas vietā informāciju par personas invaliditāti (vai jebkādu citu informāciju) norādīt darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Vēl jo vairāk – informācija par invaliditātes statusu ir uzskatāma par sensitīviem personas datiem, kurus persona var brīvi izvēlēties savam darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nenorādīt. Tādējādi, aprēķinot vecuma pensiju vai darba algu, nodokļu atvieglojumi par invaliditāti personai netiek piemēroti, taču persona tos var atgūt nākamajā gadā, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju.

Šādu kārtību nosaka likums un, lai to mainītu, būtu jāveic grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", noteiktos gadījumos paredzot VID tiesības personas vietā veikt atzīmes algas nodokļu grāmatiņā, norāda VID pārstāve.

Savukārt, ja personas algas nodokļu grāmatiņā ir izdarījusi atzīmi par invaliditātes statusu un iesniegusi to darba devējam vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, tai paredzētie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti automātiski, aprēķinot darba algu vai valsts vecuma pensiju. Kā zināms, algas nodokļa grāmatiņa jau kopš 2014. gada 1. jūnija visiem Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama tikai elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, un jebkādus ierakstus vai izmaiņas tajā var veikt tikai persona pati, atgādina VID.