"Dabasgāzes tirgus ir atvērts vien dažus mēnešus un šis ir brīdis, kad iezīmējas atsevišķas jomas, kurās jāizlemj par ilgtermiņā labāko darbības modeli. Viena no tām ir dabasgāzes akcīzes nodokļa aprēķina un iekasēšanas metodoloģija. Noteiktā kārtība paredz sistēmu, kur akcīzes nodoklis par klienta patēriņu ir jāaprēķina un jāmaksā tirgotājam - atkarībā no dabasgāzes izmantošanas mērķa. Tādējādi tirgotājs ir kā starpnieks starp klientu un VID. Tas var radīt neskaidrības par piemērojamajiem nodokļa atvieglojumiem, kur precīzi atrunātai sistēmai un iespējai savlaicīgi saskaņot datus ar VID ir kritiska nozīme, lai vēlāk, nodokļa pārrēķina rezultātā nerastos negatīvas sekas patērētājiem," skaidroja uzņēmuma pārstāvji.

Pēc "Enefit" paustā, pašlaik atbilde ir rodama konsultācijās ar VID speciālistiem tāpēc, ka tirgotājs faktiski veic VID funkciju, pieprasot patērētājam detalizētu informāciju par iegādātās dabasgāzes izlietojumu un, balstoties uz šiem datiem, aprēķinot akcīzes nodokli. Tas arī nozīmē daudz jautājumu no patērētājiem, kas jāatbild tirgotājam - par to, kā ziņot nepieciešamos rādītājus un kā izmantot pieejamos nodokļa atvieglojumus. Savukārt brīdī, kad informācija par akcīzes nodokļa aprēķinu nonāk VID sistēmā, tirgotājam ir jāpaļaujas uz klienta sniegto datu korektumu un aprēķinu atbilstību.

"Pēdējo mēnešu laikā esam cieši sadarbojušies ar VID, un man ir jāizsaka milzīga pateicība VID darbiniekiem par atsaucību, konsultējot un palīdzot operatīvi pilnveidot uzņēmuma norēķinu procesus. Savukārt zinošs tirgotājs gāzes pircējiem nozīmē iespēju saņemt izsmeļošu informāciju par to, kā korekti apkopot savus patēriņa datus, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus. Konsultācijās ar VID definētais atbildības sadalījums starp gāzes patērētājiem un "Enefit" kā tirgotāju palīdz jau saknē izvairīties no iespējamiem pārpratumiem ar nodokļa nomaksas kārtību, kas ir jauns process tirgus jaunpienācējiem. Vienlaikus ir vērts nākotnē izvērtēt, vai no dabasgāzes tirgus attīstības viedokļa ir iespējams rast jaunus risinājumus, kas ļautu vienkāršot šī nodokļa atvieglojumu administrēšanas sistēmu," klāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Bethers.

VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja Baiba Šmite-Roķe atzina, ka arī dienestam darbs atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos ir jauna pieredze. "VID ir gandarīts par uzņēmumiem, kuri, sākot strādāt atvērta dabasgāzes tirgus apstākļos, ar atbildību izturas pret saviem klientiem un, sadarbojoties ar VID, nodrošina, ka akcīzes nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot likmes atbilstoši katra galapatērētāja dabasgāzes izmantošanas mērķim. Veiksmīgā sadarbība sniedz arī VID darbiniekiem lielāku izpratni par dabasgāzes tirgu un ļauj kompleksi risināt jautājumus, kas skar akcīzes nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu. Ņemot vērā līdzšinējo pozitīvo pieredzi, VID aicina visus esošos un topošos dabasgāzes tirgotājus droši vērsties VID, lai kopīgi risinātu jautājumus, kas radušies akcīzes nodokļa aprēķināšanas vai galapatērētāju saimnieciskās darbības veida identificēšanas jomā," pauda Šmite-Roķe.

Viņa arī uzsvēra, ka esošā akcīzes nodokļa dabasgāzei administrēšanas sistēma ir optimālākais risinājums visām iesaistītajām pusēm - galapatērētājiem, dabasgāzes tirgotājiem un VID. Akcīzes nodokļa atmaksas sistēma, kas ir alternatīvais nodokļa administrēšanas risinājums, radītu finansiālu slogu dabasgāzes galapatērētājiem, kurš izpaustos kā "iesaldēti" finanšu līdzekļi no samaksas par patērēto dabasgāzi līdz nodokļa atmaksai.

"Enefit" ir elektroenerģijas un dabasgāzes pārdevējs Latvijas atvērtajā elektroenerģijas tirgū. Pašlaik "Enefit" nodrošina elektroenerģiju vairāk nekā 2000 klientu, savukārt dabasgāzes tirdzniecības klientu portfelis ietver 250 uzņēmumu.