2015.gadā SIA "Clear Channel Latvia" vērsās ar iesniegumu KP par iespējamu nelikumīgu vienošanos starp RS, PL un JCD saistībā ar reklāmu izvietošanu sabiedriskā transporta pieturvietās.

KP lietas izskatīšanas procesā konstatēja, ka RS uzņēmumam PL iznomāja 800 sabiedriskā transporta pieturvietas ar nosacījumu, ka 300 no tām tiks izbūvētas no jauna. PL šīs tiesības tālāk nodeva JCD, kas pēc pieturvietu izbūves solījās tās bez papildu samaksas nodot atpakaļ RS pārziņā.

Izvērtējot līguma nosacījumu, KP konstatēja, ka atsevišķi RS, PL un JCD noslēgtā līguma punkti neatbilst Konkurences likumam.

Pirmkārt, pārkāpums saskatīts līguma termiņā - sadarbības līgums ir noslēgts uz vairāk nekā desmit gadiem. Tas nozīmē, ka līdz 2024.gadam neviens cits uzņēmums nevar pretendēt uz paredzēto pieturvietu iekārtošanu. Tomēr saistībā ar šo pārkāpumu JCD iesniegusi detalizētu skaidrojumu par 300 paredzēto pieturvietu izbūves plānu un procesu un KP atzinusi to par atbilstošu tik ilgam laika periodam.

Otrkārt, KP norādījusi uz reklāmu izvietošanas tiesību "rezervēšanu" uz visām esošajām un potenciālajām RS pieturvietām nākotnē. Lai novērstu šos pārkāpumus, nolemts, ka RS satiksme turpmāk savā mājaslapā publicēs informāciju par paredzētajiem pieturvietu uzstādīšanas vai maiņas darbiem. Līdz ar to visi ieinteresētie uzņēmumi vienlaicīgi saņems informāciju par sadarbības iespējām ar RS un varēs pieteikt savu kandidatūru. "Pēc šādas shēmas šīs ekskluzīvās reklāmas tiesības bija bloķētas citiem uzņēmumiem, taču tagad interesenti brīvi varēs konkurēt uz tām," skaidroja KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Treškārt, pret konkurences likuma nosacījumiem esot arī uzņēmumu noslēgtā vienošanās par automātisku līguma pagarināšanu.

Ābrama skaidroja, ka, reaģējot uz KP iebildumiem, visi trīs lietā iesaistītie uzņēmumi iesnieguši rakstveida apņemšanos mainīt konkrētos līguma punktus. Līdz ar to, lieta izbeigta bez jebkādiem sodiem, jo šo punktu mainīšana novērsīs arī izceltos Konkurences likuma pārkāpumus.

KP priekšsēdētāja uzsvēra, ka padomes uzdevums ir novērst radušos pārkāpumus konkurences tirgū, taču tā neesot spējīga kontrolēt lēmumus pirms tam. Proti, KP nav tiesīga lemt par publisko personu darbību un līgumu slēgšanu, kas, viņasprāt, ir milzīga problēma valsts konkurences tirgus nodrošināšanai.

Ābrama rosināja tirgus dalībniekus arī turpmāk būt aktīviem, pastāvēt par savām tiesībām un arī turpmāk ziņot par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem.