"Aktivitāte ir mazāka nekā iepriekšējā nedēļā, kad bija dienas, kad saņēmām 200 pieteikumu. Šobrīd katru dienu nāk klāt nedaudz mazāk kā 100 pieteikumu," sacīja Ilgaža.

Viņa pastāstīja, ka līdz piektdienas rītam LAD no lauksaimniekiem kopumā bija saņēmis 1880 pieteikumu kompensācijām par plūdu radītajiem zaudējumiem par bojā gājušiem sējumiem 51 123 hektāru platībā, un bojā gājušām 10 572 tonnām lopbarības siena.

Ilgaža piebilda - tā kā šīs nedēļas pirmajā pusē bija sauss un saulains laiks, lauksaimnieki atsevišķās vietās varēja novākt ražas. Tādējādi LAD aicina atsaukt pieteikumus, ja kompensācijas saņemšanai pieteiktajā laukā ražu ir izdevies novākt.

Jau ziņots, ka no 4.septembra līdz 2.oktobrim lauksaimnieki, kuriem spēcīgo lietavu un plūdu rezultātā ir bojā gājuši lauksaimniecības kultūraugu sējumi un sagatavotais siens, var pieteikties kompensāciju saņemšanai. Savukārt pieteikums par izpostītajām lauksaimniecības platībām, kurās iesēti griķi un kukurūza, LAD pieņems līdz 15.oktobrim.

Lauksaimnieki kompensāciju saņems par 2017.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētajām lauksaimniecības kultūraugu platībām un par 2017.gada ziemāju sējumiem 2018.gada ražai, kuri apsekošanas rezultātā tiks atzīti par plūdos pilnībā bojā gājušiem. Kompensāciju par sienu saņems saimniecības, ja tām LAD dzīvnieku reģistrā ir reģistrēti lauksaimniecības dzīvnieki zālēdāji, un apsekošanā tiks konstatēts, ka sagatavotais siens gājis bojā plūdu dēļ.

Zaudējumu apmēru plānots rēķināt, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajām kultūrām. Tās tiks segtas daļējā apmērā. Kopējā kompensāciju izmaksai nepieciešamā summa tiks aprēķināta, ņemot vērā apzinātās bojā gājušās platības