Savukārt Lietuvas obligācijas līdz 2017. gada jūnija beigām uzpirktas 2,62 miljardu eiro apmērā, bet Igaunijas obligācijas - 65 miljonu eiro apmērā.

Tostarp jūnijā obligāciju iegādes programmā Latvijas vērtspapīri iegādāti 36 miljonu eiro apmērā, Lietuvas - 38 miljonu eiro apmērā, bet Igaunijas vērtspapīri nav uzpirkti.

Kopumā minētajā ECB programmā līdz 2017. gada jūnija beigām iegādātas obligācijas 1,639 triljonu eiro apmērā, tostarp jūnijā - 51,607 miljardu eiro apmērā.

Vērtspapīru iegādes programma sākās 2015. gada martā, īstenojot galveno eiro sistēmas - ECB un eiro zonas nacionālo centrālo banku - mērķi uzturēt vidēja termiņa inflāciju tuvu, bet mazāku par 2% gadā. Paplašinātajā aktīvu pirkšanas programmā (PAPP) sākotnēji bija trīs sadaļas - valsts sektora vērtspapīru pirkšanas programma (PSPP), nodrošināto obligāciju pirkšanas programma (CBPP3) un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pirkšanas programma (ABSPP), bet kopš 2016.gada 8.jūnija tajā iekļauta arī korporatīvā sektora vērtspapīru pirkšanas programma (CSPP).

Plānots, ka PAPP programma ilgs līdz 2017. gada decembra beigām vai, nepieciešamības gadījumā ilgāk, līdz brīdim, kad ECB būs pārliecinājusies, ka ir vērojama noturīga inflācijas līmeņa korekcija atbilstoši tās inflācijas mērķim. Vienlaikus no 2017. gada aprīļa samazināts vērtspapīru iepirkšanas apmērs PAPP ietvaros - no 80 līdz 60 miljardiem eiro mēnesī. Ik mēnesi pirkto vērtspapīru mērķapjoms PAPP ietvaros kopš 2016. gada aprīļa bija 80 miljardi eiro, bet iepriekš bija 60 miljardi eiro.