Gadu pēc sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņām, AS "Sadales tīkls" pārliecinājies, ka risinājums, kad klienti norēķinās atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības patēriņam, ir piemērotākais, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu elektrotīkla lietošanu. Pieņemtais lēmums bija pārdomāts un pareizs, jo lielākajai daļai Latvijas mājsaimniecību izmaksas par elektroenerģiju nemainījās vai pat samazinājās, savukārt juridiskos klientus līdzsvarotā sadales tarifu struktūra motivē pieņemt lēmumu par sava uzņēmuma vai organizācijas energoefektivitāti.

AS "Sadales tīkls" joprojām aicina klientus – gan mājsaimniecības, gan uzņēmumus un organizācijas, izvērtēt savu īpašumu energoefektivitāti, elektrotīkla pieslēguma jaudu un atteikties no nevajadzīgās, tādējādi samazinot kopējās izmaksas par elektroenerģiju, kā arī izvērtēt, vai īpašumos, kuros elektroenerģija netiek lietota vai tiek lietota ļoti maz, elektroenerģijas piegāde ir nepieciešama. Pēc AS "Sadales tīkls" sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņām klientu atsaucība uz aicinājumu un rīcību bija ļoti augsta un šā gada augustā "Kantar TNS" veiktās aptaujas dati apliecina, ka klienti, kuri ir izvērtējuši elektrotīkla pieslēguma jaudu savos īpašumos, ir apmierināti ar savu lēmumu, jo izmaksas par elektroenerģiju ir samazinājušās. Kopumā elektrotīkla pieslēgumu jaudu klienti pārskatīja 43 tūkstošos pieslēgumu, no kuriem 12 tūkstoši ir juridisko klientu pieslēgumi, bet lielākā daļa ir mājsaimniecību pieslēgumi – 31 tūkstoši. Savukārt, raugoties no pārskatītās jaudas apjoma, ir otrādi, jo lielākais jaudas samazinājums ir veikts juridisko klientu pieslēgumos, jo mājsaimniecības ir ar relatīvi zemāku pieslēguma jaudu.

Energoefektivitāti un elektrotīkla pieslēguma jaudu klienti izvērtē ne tikai savos īpašumos pilsētās, bet arī lauku apvidos, jo 59% no saņemtajiem pieteikumiem ir par pieslēgumiem lauku apvidos, bet 41% par pieslēgumiem pilsētās. Klientu jautājumi un saņemtie pieteikumi apliecina, ka klientu izpratne par iespēju samazināt izmaksas par elektroenerģiju, efektīvi lietojot elektrotīkla pieslēguma jaudu, pieaug un AS "Sadales tīkls" turpina ik nedēļu saņemt vidēji 150 pieteikumus elektrotīkla jaudas samazināšanai gan no mājsaimniecībām, gan juridiskajiem klientiem. Klientiem jāņem vērā, ka, izmantojot energoefektīvas iekārtas un inovatīvas tehnoloģijas, mainās arī faktiski nepieciešamās elektrotīkla pieslēguma jaudas apjoms. Optimizējot elektrotīkla pieslēguma jaudu, klientiem ir iespēja samazināt savus izdevumus par elektroenerģiju.

Lai klienti būtu droši un pārliecināti par savam pieslēgumam faktiski nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu, AS "Sadales tīkls" nodrošināja klientiem iespēju elektrotīkla pieslēguma jaudu bez maksas atjaunot sākotnējā apjomā. Tas ļāva klientiem gada garumā izvērtēt elektroenerģijas patēriņu un elektrības lietošanas paradumus, veikt aprēķinus, pārskatīt elektroiekārtu darbības laikus, kā arī mainīt ražošanas procesus, lai atrastu efektīvāko risinājumu, un gada laikā šādu iespēju izmantoja 1473 pieslēgumu objektu īpašnieki.

Ieguvumi no efektīvas elektroenerģijas lietošanas ir ne tikai klientiem, bet arī AS "Sadales tīkls". Plānojot elektrotīkla atjaunošanu vai rekonstrukciju, uzņēmums ņems vērā, ka konkrētajā vietā vairs tik liela elektrotīkla jauda vai pieslēgums nav vajadzīgs, līdz ar to pārskatīs elektrotīkla konfigurāciju un izvērtēs elektrotīkla optimizācijas iespējas atbilstoši klientiem nepieciešamajai elektrotīkla jaudai. Ja tik jaudīgs elektrotīkls konkrētajā vietā vairs nav nepieciešams, AS "Sadales tīkls" būs jāiegulda mazākas investīcijas šī elektrotīkla atjaunošanā un izbūvē un šos līdzekļus uzņēmums varēs izmantot efektīvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vietās, kur tas ir nepieciešams, kā arī nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību.

Elektrotīkla jaudas kapacitāte konkrētā vietā ir ierobežota un tas spēj nodrošināt noteiktu jaudas apjomu. Klienti, atsakoties no neizmantotās elektrotīkla jaudas, dod iespēju izbūvēt elektrotīkla pieslēgumus jaunajiem klientiem ātrāk un ar zemākām izmaksām, jo, ja elektrotīklā brīvas jaudas vairs nav, tad jauna pieslēguma izbūves vai jaudas palielinājuma izmaksas var būt salīdzinoši augstas. Ik gadu AS "Sadales tīkls" saņem vidēji 8000 pieteikumus jaunam elektrotīkla pieslēgumam vai jaudas palielināšanai, un šiem klientiem nepieciešamo jaudas apjomu AS "Sadales tīkls" spēs nodrošināt no jau esošā elektrotīkla, samazinot gan pieslēgumu izbūves laiku, gan klientu un AS "Sadales tīkls" izmaksas.

Samazināt izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem klienti var arī apvienojot savā īpašumā esošos pieslēgumus un elektroenerģijas skaitītājus. Piemēram, lauku īpašumos, kur ir atsevišķs elektrības pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam vai garāžai, pieslēgumus var apvienot un uzstādīt vienu kopēju elektroenerģijas skaitītāju, un šādu pakalpojumu AS "Sadales tīkls" gada laikā sniedza klientiem vairāk nekā 1300 objektos.

AS "Sadales tīkls" speciālisti turpina sniegt individuālas konsultācijas klientiem, tikties ar uzņēmumiem, organizācijām un pašvaldībām, kā arī uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv ir pieejams nepieciešamās elektrotīkla jaudas aprēķināšanas kalkulators, ko klienti var turpināt izmantot. Jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, tomēr lēmums par elektrotīkla jaudas izmaiņām savā īpašumā vai uzņēmumā katram klientam jāpieņem pašam. Pieteikumus klienti var iesniegt savam elektroenerģijas tirgotājam vai elektroniski AS "Sadales tīkls" klientu portālā www.e-st.lv.