AS "Sadales tīkls" visā Latvijā pakāpeniski atjauno novecojušo elektrotīklu un mērķtiecīgi ievieš elektrotīklā digitālos elementus un risinājumus, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību Latvijā. Izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu konkrētajā vietā, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, arī Jūrmalā un Babītes novadā turpinās pakāpeniska elektrotīkla pārbūve, jo elektrotīkls ir vēsturiski veidojies un savlaicīga tā atjaunošana ir ļoti būtiska, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Paveiktais darbs šobrīd - cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla atjaunošanā, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gadus, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Šogad Jūrmalā AS "Sadales tīkls" atjauno un rekonstruē zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) elektrotīklu. Viens no projektiem realizēts Pumpuros - Braslas un Amatas ielā, kur zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,6 km garumā, uzlabojot gan 35 klientu elektroapgādes kvalitāti, gan iedzīvotāju drošību. Līdz šim gaisvadu elektrolīnijas šķērsoja privātīpašumus, kuri ir norobežoti un iežogoti, tādēļ elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbs avārijas situācijās sagādāja neērtības gan AS "Sadales tīkls", jo ne visām elektrotīkla vietām bija iespējams piekļūt ar specializēto tehniku, gan klientiem, kuriem elektrotīkla bojājumu gadījumos palielinājās elektroapgādes atjaunošanas laiks. Gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu līnijām ne vien paaugstinās elektroapgādes drošumu, bet arī ļaus uzņēmuma darbiniekiem operatīvi piekļūt pie elektrolīnijām, kad nepieciešams veikt elektrotīkla uzturēšanas vai remontu darbu.

Elektrotīkla pārbūve šogad tiek veikta arī Brīvības prospektā un Krišjāņa Barona ielā, kur dzelzceļa stacijas "Dzintari" apkaimē zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas kopumā plānots atjaunot un pārbūvēt par kabeļu līnijām 6 km garumā. Elektrolīnijas izbūvētas pirms vairāk kā 40 gadiem un pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums paaugstināsies 99 klientiem. Savukārt Asaros – Marijas, Priežu, Vārpu ielā un Valtera prospektā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija un pārbūve par kabeļu līnijām tiks veikta 2 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 42 klientiem.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Kauguros, AS "Sadales tīkls Raiņa ielā veic transformatoru apakšstacijā esošo vidējā sprieguma elektroiekārtu pārbūvi un šī projekta ietvaros elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri nodrošinās AS "Sadales tīkls" personālam iespēju attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, tādējādi samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku elektrotīkla bojājumu gadījumos. Transformatoru apakšstacijā esošo vidējā sprieguma iekārtu pārbūvi šogad plānots veikt arī Engures ielā un pēc plānoto darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums paaugstināsies 1 106 AS "Sadales tīkls" klientiem Kauguros.

Babītes novadā šogad AS "Sadales tīkls" realizē divus projektus un novada elektrotīkla atjaunošanā AS "Sadales tīkls" plāno ieguldīt vairāk nekā 241 tūkst. eiro. Viens no projektiem tiek realizēts Babītes pagasta apdzīvotā vietā "Liepezers", kur AS "Sadales tīkls" atjauno zemsprieguma 0,4kV elektrotīklu un veic gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 2 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 11 AS "Sadales tīkls" klientiem. Savukārt otrs projekts tiek realizēts Piņķos, kur vienlaicīgi ar pašvaldības ielu apgaismojuma rekonstrukciju tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 2,9 km garumā, paaugstinot elektroapgādes kvalitāti 52 klientiem. Piņķos elektrotīkla rekonstrukcija norisinās Kļavu, Atpūtas, Skolas, Pīlādžu un Jūrmalas ielā.