Ikvienam iedzīvotājam – bērniem un pieaugušajiem, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā, ir jāievēro elektrodrošība, īpašu uzmanību pievēršot gaisvadu elektrolīnijas attālumam no izvēlētās makšķerēšanas vietas. Neuzmanīga rīcība ar makšķeri rada draudus veselībai un dzīvībai. Uzņēmuma apkopotā informācija liecina, ka ik gadu bērni un pieaugušie gūst elektrotraumas, pieskaroties ar makšķerēšanas rīku elektropārvades līnijas vadam. Īpaši uzmanīgiem jābūt, rīkojoties ar makšķerēm, kuru garums pārsniedz 3 metrus, jo šāds zvejas rīka garums palielina risku makšķerniekam gūt elektrotraumu, ar makšķeres kātu vai auklu aizķerot gaisvadu elektrolīniju. Šādā situācijā no elektrotraumas nav pasargāts neviens, un uzskats, ka makšķernieku pasargās kājās esošie gumijas zābaki, ir maldīgs. Elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu būtiski ietekmē apkārtējās vides faktori – mitrs gaiss, saskarsme ar ūdeni un mitru zemes virsmu.

Tāpat katru gadu cilvēki, neapdomīgi veicot dārza darbus – pļaujot zāli ar elektriskajām pļaujmašīnām, savaino sevi vai gūst dzīvībai bīstamas elektrotraumas. Pļaujot zālienu ar elektrisko pļāvēju, jāievēro elementāras drošības prasības. Pirms darba vienmēr jāpārbauda gan elektriskais kabelis, gan zāles pļāvēja kontakta tehniskais stāvoklis. Pļaušanas laikā būtu vēlams izmantot apavus ar biezu gumijas zoli, bet ja pļaujot ir noticis elektriskā kabeļa bojājums, nekavējoties atslēdziet mājokļa kopējo elektrības drošības slēdzi. Pļaušanas darbus ar elektrisko pļaujmašīnu drīkst veikt tikai sausā laikā!

Lauksaimniecības darbu un ražas novākšanas laikā, AS "Sadales tīkls" aicina speciālās tehnikas vadītājus rīkoties atbildīgi un ievērot elektrodrošības noteikumus. Ikvienam gan traktora un smagās automašīnas, gan kombaina vadītājam ir jābūt īpaši uzmanīgam, strādājot elektrolīniju tuvumā, un jāatceras, ka elektrolīniju aizsargjoslās nedrīkst strādāt ar tehniku, kas ir augstāka par 4,5 metriem, mērot no zemes virsmas. Gadījumos, ja saimnieciskos darbus nepieciešams veikt elektrolīnijas aizsargjoslā ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metrus, plānotie darbi jāsaskaņo ar AS "Sadales tīkls".

Strādājot ar tehniku, veicot ierastos darbus mēdz iestāties rutīna un cilvēki dažkārt aizmirst ievērot elementāras drošības prasības un piesardzību elektrolīniju tuvumā. AS "Sadales tīkls", analizējot negadījumu cēloņus, konstatē, ka visbiežāk tos izraisa traktora, pašizgāzēja vai kombaina vadītāja neuzmanība, veicot savus ikdienas darbus. Elektroapgādes uzņēmuma apkopotā informācija liecina, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos, veicot saimnieciskos darbus ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u.c. tehniku vai mehānismiem, vairāk nekā 200 reizes ir izraisīti elektrolīniju bojājumi, savukārt 5 gadījumos tehnikas vadītājs ir guvis apdegumus vai smagas elektrotraumas.

AS "Sadales tīkls" atgādina: esiet piesardzīgi un ievērojiet drošības pasākumus, strādājot vai atpūšoties elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Konstatējot bīstamu situāciju pie elektrolīnijām vai citām elektroietaisēm, lūdzam nekavējoties ziņot, zvanot uz AS "Sadales tīkls" bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.