Infografika. Delfi darbinieku skaits 15 gadu laikā.