Tiesībsarga sagatavotajā atbildes vēstulē skaidrots, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Šis pienākums īpaši būtisks attiecībā uz to sabiedrības daļu un personām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai ieplānotā darbība skar vai var skart. "Ievērojot minēto principu, tiesībsargs uzskata, ka tieši Finanšu ministrijai, nevis tiesībsargam primāri ir pienākums izskaidrot prognozētā mēneša neapliekamā minimuma ietekmi un sekas uz iesniedzēju un tās ģimeni," sacīts tiesībsarga atzinumā. Finanšu ministrijai lūgts iesnieguma iesniedzējai sagatavot atbildi pēc būtības, kā arī par to informēt tiesībsargu.

Lai arī nodokļu sistēmas ieviešana ir valsts rīcības brīvības jautājums, laba pārvaldība tomēr paredz, ka nodokļu sistēma nerada pārmērīgu slogu maksātājam. Tiesībsargs "pirmsšķietami konstatējis", ka neapliekamais minimums kļuvis nodokļu maksātājam nedraudzīgāks, jo ir komplicētāks, ja salīdzina ar sistēmu pirms nodokļu reformas. "Šī sistēma pati par sevi jau potenciāli paredz situācijas, kurās nodokļu maksātājs, godprātīgi maksājot nodokļus, var kļūt par nodokļu parādnieku," pausts tiesībsarga atzinumā.

Tiesībsarga ieskatā pienākums rūpīgi sekot nodokļu nomaksas bilancei taksācijas gada beigās tiek padarīts par nodokļu maksātāja pienākumu, un tas nav vērtējams pozitīvi. Piedevām līdz šim tiesībsargs nav redzējis skaidru, godīgu atbildīgo iestāžu skaidrojumu sabiedrībai – kāpēc prognozēto mēneša neapliekamo minimumu nepieciešams ieviest, sacīts sievietei sagatavotajā atbildē.

Tiesībsargs Finanšu ministrijai pārmet, ka tā nav pietiekami atklāti skaidrojusi sabiedrībai situācijas, kurās nodokļu maksātājiem, sevišķi mazo algu saņēmējiem, jārēķinās – gada beigās var nākties valsts budžetā veikt papildu maksājumus. Vērtējot Valsts ieņēmuma dienesta sniegto informāciju par prognozēto neapliekamo minimumu, tiesībsargs to apraksta kā neuzkrītošu. Kopumā tiesībsargs secinājis, ka informācija par nodokļu reformu un izmaiņām ir pieejama, bet to ir sarežģīti atrast. "Finanšu ministrijai un VID būtu sabiedrība jāinformē daudz atklātāk un skaļāk. Pietiekami atklāti nesniedzot informāciju par nodokļu reformas negatīvo ietekmi, sabiedrības informēšanas princips tiek ievērots tikai daļēji, līdz ar to ir atklāts jautājums, vai tas ir atklāti un godprātīgi pret sabiedrību," pauž tiesībsargs.