"Braucu uz darbu tā agri, lai varētu sastapt kādus putnus vai citus meža dzīvniekus," fotogrāfiju medības apraksta Ilze.

"Piestājot pie Baltezera Alderos mani iepriecināja zosis, kas devās prom no Latvijas. Pulkstenis bija 8.30. Vēl tur ciemojās gulbju ģimene un liels pulks ar kaijām, kuras tur redzu vienmēr, kad piestāju. Pīles šoreiz mani neinteresēja," raksta Ilze.

Vēlāk Ilze iemūžināja arī vairākus dzērvju kāšus, kas pārlaidušies viņai pāri.

"Brīžiem ir skaists sakārtots kāsis, bet tad viss sajūk un ir haoss debesīs. Kāds sacīja, ja dzērves nav sakārtojušās, bet grozās, tad ziema vēl tik drīz neiestāsies," pamāca Ilze.