"No 17. līdz 20. septembrim Seulā organizācija "Heavenly Culture, World Peace, Restoration of light" (WARP) rīko trešo starptautisko samitu par miera saglabāšanu un atjaunošanu valstīs, kur šobrīd notiek karadarbība. Šogad tajā pirmo reizi piedalījās arī preses pārstāvji no laikraksta "Kurzemnieks".

Samitā turpinājās darbs pie Miera deklarācijas, kurā desmit punktos un trīsdesmit astoņās sadaļās noteikts, kādi principi jāievēro, lai saglabātos miers, ko varam mantojumā nodot nākamajai paaudzei kā dzīvesveidu un pārliecību.

Bez diskusijām, kā juridiski slēgt vienošanos dažādu grupējumu starpā, kā ieviest miera principus izglītībā un citiem pasākumiem, viens no plašākajiem bija festivāls visas dienas garumā kādā no Seulas stadioniem. Pulcējās vairāk nekā 50 000 cilvēku, attālināti pievienojās tūkstošiem organizācijas biedru citās Dienvidkorejas pilsētās un visā pasaulē: Vācijā, Amerikā, Austrijā, Turcijā, Mongolijā, Ķīnā, Japānā, Austrālijā u.c. Krāšņā parādē teatrāli tika atainotas kara un miera idejas, ko tiešraidē vēroja vairāk nekā 200 000 skatītāju. Pasākums tika tulkots astoņās valodās.

Organizācijas nosaukums latviski skanētu: "Debesu kultūra, pasaules miera un gaismas atjaunošana". Lai īstenotu izvirzīto mērķi un piepildītu sapni par mieru visā pasaulē, organizācija HWPL rīko dažādas kampaņas, kurās tiek popularizēta ideja par draudzīgu līdzās pastāvēšanu starp tautām, reliģijām un kultūrām. Tiek organizētas starptautiskas dažādu valstu bijušo un tagadējo vadītāju, ministru, tiesnešu, reliģisko līderu un citu profesiju pārstāvju diskusijas, lai rosinātu slēgt vienošanos par draudzīgu līdzāspastāvēšanu un miera kā visas pasaules iedzīvotāju galvenās pamatvērtības saglabāšanu.

Nevalstisko bezpeļņas organizāciju HWPL 2012. gadā nodibināja Korejas kara veterāns Mans Hī Lī. Kara laikā pārdzīvoto šausmu dēļ Mans Hī Lī ir gatavs daļu savas dzīves veltīt tam, lai cilvēki visā pasaulē apzinātos kara bezjēdzību un strādātu pie tā, lai pasaulē valdītu miers.

Šobrīd Dienvidkorejā ir vairāk nekā 70 un citās valstīs vairāk nekā 100 šīs organizācijas filiāļu. Sadarbībā ar starptautiskām sieviešu un jauniešu organizācijām tiek rīkotas dažādas kampaņas, pausta attieksme pret karu, atgādināts sabiedrībai, cik nozīmīgi mums visiem ir, lai pasaulē valdītu miers.

HWPL aktīvi sadarbojas ar Miera konsultatīvo padomi, dažādu valstu vēstniekiem un Starptautisko tiesību miera komiteju. Tiek rīkotas diskusijas dažādu reliģisko pārstāvju starpā, lai veicinātu izpratnes rašanos par citādo, tā nevardarbīgu pieņemšanu un respektēšanu."